english version

Fiziologie a Omului, Atlas Color

thumbthumbthumb
Preț: 120,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 978-606-8043-26-5
Anul publicarii: 2017
Ediția: 7
Pagini: 472, 198 ilus
Format: 135 X 195mm

DESCRIERE

Autorii: Stefan Silbernagl, MD, profesor la Institutul de Fiziologie, Universitatea din Würzburg, Würzburg, Germania. Agammemnon Despopoulos, MD. Profesor, fost consultant științific la Ciba- Geigy, Basel, Elveția.

Prefață la ediția în limba română

Deși informația disponibilă în domeniul vast și dinamic al fiziologiei este abundentă și permanent îmbogățită cu date noi, generate de cercetarea clinică și fundamentală, Atlasul de Fiziologie a Omului prezintă concis, sistematic și accesibil, într-un spațiu relativ restrâns, bazele fiziologiei umane absolut necesare în formarea și practica medicală. Explicațiile textuale facilitează înțelegerea ilustrațiilor și a schemelor logice, ușor de însușit. Astfel, abordarea autorilor, rod al experienței didactice și de cercetare, poate fi considerată unică. Mai mult, atlasul a rezistat probei timpului, fiind publicat în opt ediții, mereu actualizate, în limba germană, în șapte ediții în limba engleză, și traduceri în numeroase alte limbi. Acest volum este prima ediție în limba română a Atlasului de Fiziologie a Omului. Traducerea s-a realizat după ultima ediție oficială în limba engleză. Terminologia de specialitate folosită în traducere este cea clasică românească. Acolo unde a fost necesar, pentru mai multă acuratețe și pentru precizarea terminologiei optime în limba română, a fost consultat și originalul în limba germană și ultima traducere în limba franceză. Lucrarea se adresează, în primul rând, studenților la medicină, cărora le oferă o imagine de ansamblu asupra fiziologiei umane. Important este și faptul că lucrarea integrează și noțiuni fundamentale de chimie, fizică și matematică, absolut necesare înțelegerii și asimilării corecte a mecanismelor fiziologice. Prin actualitatea informației, prin maniera accesibilă de prezentare a datelor și prin corelațiile cu practica medicală, volumul este în egală măsură un instrument util și pentru medicii care doresc să-și reactualizeze și să-și rafineze noțiunile fundamentale de fiziologie. 

Dr. Cristian Cezar Login
Disciplina Fiziologie
Universitatea de Medicină și Farmacie  „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

 

 “Acest atlas furnizează informația esențială pentru studenți, medici în formare și alte cadre sanitare pentru a revizui și asimila procesele esențiale și vitale ale fiziologiei oricând de-a lungul dezvoltării profesionale. Este o carte sine qua non!” - Doody Enterprises, Inc.

Actuala ediție a acestei cărți clasice ușurează înțelegerea și asimilarea unei vaste cantități de informație de specialitate prin stabilirea și revizuirea exhaustivă a informației pe care studenții la medicină trebuie să și-o însușească pentru a face față examinărilor.

Cunoştinţele de fiziologie s-au amplificat din nou şi s-au modificat considerabil de când a fost publicată ultima ediţie a acestei cărţi. În special proteomica, adică investigarea tuturor proteinelor dintr-o singură celulă şi din întregul organism în anumite condiţii şi în intervale de timp specifice, a adus viziuni radical noi atât asupra dezvoltării, semnalizării şi comunicării celulare, cât şi cu privire la numeroasele funcţii integrative ale organismului uman. Prin urmare, a fost necesar să se revizuiască şi, în unele cazuri, să se extindă unele părţi ale cărţii, spre exemplu capitolul referitor la îmbătrânire, obezitate, funcţiile cililor şi fiziologia celulară a muşchilor scheletici.

Astăzi, numeroase aspecte fiziopatologice şi exemple clinice au fost adăugate în curricula de fiziologie medicală. Pentru a exprima această evoluție şi în cadrul Atlasului de Fiziologie a Omului, numeroasele trimiteri la clinică sunt indicate prin paragrafe cu margine albastră, iar cuvintele cheie fiziopatologice şi clinice sunt indicate în partea inferioară a fiecărei pagini de text.

Acest volumul de referință se remarcă prin: formatul accesibil și ușor de consultat; peste 200 de ilustrații în policromie;  asocierea text – ilustrații este menită să faciliteze fixarea informației; informația cu relevanță clinică este clar evidențiată alături de corelațiile fiziopatologice și aspectele clinice esențiale

 

Cuprins

 

1 Noţiuni fundamentale şi fiziologia celulei 2

Organismul: un sistem deschis cu un mediu intern 2

Control şi reglare 4

Celula 8

Transportul în, prin şi între celule 16

Transportul pasiv prin difuziune 20

Osmoza, filtrarea şi convecţia 24

Transportul activ 26

Migrarea celulară 30

Potenţialul electric membranar şi canalele ionice 32

Cilii şi rolul lor motor, senzorial şi în dezvoltare 36

Rolul Ca2+ în reglarea celulară 38

Schimburile energetice 40

Îmbătrânirea 44

 

2 Nervii şi muşchii, lucrul mecanic 46

Structura şi fiziologia neuronului 46

Potenţialul membranar de repaus 48

Potenţialul de acţiune 50

Propagarea potenţialelor de acţiune prin fibrele nervoase 52

Stimularea artificială a celulelor nervoase 54

Transmiterea sinaptică 54

Placa motorie 60

Motilitatea şi tipurile de muşchi 62

Unitatea motorie a muşchilor striaţi 62

Aparatul contractil al muşchilor scheletici 64

Contracţia muşchilor scheletici 68

Proprietăţile mecanice ale muşchiului scheletic şi cardiac 70

Muşchiul neted 74

Sursele energetice ale contracţiei musculare 76

Lucrul mecanic 78

Fitness şi antrenament fizic 80

 

3 Sistemul nervos vegetativ (SNV) 82

Organizarea sistemului nervos vegetativ (SNV) 82

Acetilcolina şi transmiterea colinergică 86

Catecolaminele, transmiterea adrenergică şi receptorii adrenergici 88

Medulosuprarenala 90

Mediatorii non-colinergici, non-adrenergici la nivelul SNV 90

 

4 Sângele 92
Compoziţia şi funcţiile sângelui 92

Metabolismul fierului şi eritropoieza 94

Proprietăţile reologice ale sângelui 96

Plasma, distribuţia ionilor 96

Sistemul imun 98

Reacţiile de hipersensibilitate (alergiile) 104

Grupele sanguine 104

Hemostaza 106

Fibrinoliza şi tromboprotecţia 110

 

5 Respiraţia 112

Funcţiile plămânilor, respiraţia 112

Mecanica respiraţiei 114

Purificarea respiratorie a aerului 116

Respiraţia artificială 116

Pneumotoracele 116

Volumele respiratorii şi măsurarea lor 118

Spaţiul mort, volumul rezidual, rezistenţa căilor respiratorii 120

Curba presiune-volum pentru plămâni şi torace, travaliul respirator 122

Tensiunea superficială, surfactantul 124

Probe funcţionale pulmonare dinamice 124

Schimburile pulmonare de gaze 126

Circulaţia pulmonară, raportul ventilaţie-perfuzie 128

Diferenţa alveolo-arterială a oxigenului (AaDo2) 130

Transportul sanguin al CO2 132

Combinarea CO2 în sânge 134

CO2 în lichidul cefalorahidian 134

Legarea şi transportul sanguin al O2 136

Respiraţia internă (tisulară), hipoxia 138

Reglarea şi stimularea respiraţiei 140

Efectul scufundării asupra respiraţiei 142

Efectul altitudinii asupra respiraţiei 144

Toxicitatea oxigenului 144

 

6 Homeostazia acido-bazică 146

pH, sisteme tampon pH, echilibrul acido-bazic 146

Sistemul tampon bicarbonat/dioxid de carbon 148

Acidoza şi alcaloza 150

Evaluarea statusului acido-bazic 154

 

7 Rinichii şi echilibrul hidro-electrolitic 156

Structura şi funcţiile rinichilor 156

Circulaţia renală 158

Filtrarea glomerulară şi clearanceul 160

Mecanisme de transport la nivelul nefronului 162

Reabsorbţia substanţelor organice 164

Excreţia substanţelor organice 168

Reabsorbţia Na+ şi Cl 170

Reabsorbţia apei, concentrarea urinei 172

Echilibrul hidric al organismului 176

Reglarea echilibrului hidro-electrolitic 178

Diureza şi diureticele 182

Rinichiul şi echilibrul acido-bazic 184

Reabsorbţia şi excreţia fosfaţilor, Ca2+ şi Mg2+ 188

Echilibrul potasiului 192

Feedbackul tubuloglomerular, sistemul renină-angiotensină 196

 

8 Sistemul cardiovascular 198

O imagine de ansamblu 198

Vasele sanguine şi hemodinamica 200

Ciclul cardiac 202

Geneza şi conducerea impulsurilor electrice cardiace 204

Electrocardiograma (ECG) 208

Excitabilitatea în timpul diselectrolitemiilor 210

Aritmiile cardiace 212

Relaţia dintre presiune şi volumul ventricular 214

Travaliul cardiac şi forţa cardiacă 216

Reglarea volumului sistolic 216

Întoarcerea venoasă 216

Presiunea arterială 218

Schimburile endoteliale 220

Aprovizionarea miocardului cu oxigen 222

Reglarea circulaţiei 224

Şocul circulator 230

Circulaţia fetală şi neonatală 232

 

9 Echilibrul termic şi termoreglarea 234

Echilibrul termic 234

Termoreglarea 236

 

10 Nutriţia şi digestia 238

Nutriţia 238

Metabolismul energetic şi calorimetria 240

Homeostazia energetică şi masa corporală 242

Tractul gastrointestinal (GI): imagine de ansamblu, apărarea imună, perfuzie 246

Integrarea nervoasă şi umorală 248

Saliva 250

Deglutiţia 252

Voma 252

Structura şi motilitatea stomacului 254

Sucul gastric 256

Funcţiile intestinului subţire 258

Pancreasul 260

Bila 262

Funcţia de excreţie a ficatului, bilirubina 264

Digestia lipidelor 266

Distribuţia şi stocarea lipidelor 268

Digestia şi absorbţia glucidelor şi a proteinelor 272

Absorbţia vitaminelor 274

Absorbţia apei şi a sărurilor minerale 276

Intestinul gros, defecţia, materiile fecale 278

 

11 Hormonii şi reproducerea 280

Sistemele intergative ale organismului 280

Hormonii 282

Semnalele hormonale: control şi efecte 286

Transmiterea intracelulară a semnalelor de la mesageri extracelulari 288

Sistemul hipotalamo-hipofizar 294

Metabolismul glucidic şi hormonii pancreatici 296

Hormonii tiroidieni 300

Metabolismul calciului, fosfaţilor şi magneziului 304

Biosinteza hormonilor steroizi 310

Glanda corticosuprarenală şi glucocorticoizii 312

Ovogeneza şi ciclul menstrual 314

Controlul hormonal al ciclului menstrual 316

Estrogenii, progesteronul 318

Controlul hormonal al sarcinii şi naşterii 320

Prolactina şi oxitocina 322

Androgenii şi funcţia testiculară 324

Răspunsul sexual, relaţii sexuale şi fertilizare 326

 

12 Sistemul nervos central şi analizatorii 328

Structura sistemului nervos central 328

Lichidul cefalorahidian 328

Recepționarea şi procesarea stimulilor 330

Funcţiile senzitive ale tegumentului 332

Propriocepţia, reflexul de întindere 334

Nocicepţia şi durerea 336

Reflexele polisinaptice 338

Inhibiţia sinaptică 338

Transmiterea centrală a informaţiilor senzitive 340

Motricitatea 342

Hipotalamusul, sistemul limbic 348

Cortexul cerebral, electroencefalograma (EEG) 350

Ritmurile circadiene, ciclul somn-veghe 352

Conștienţa, somnul 354

Învăţarea, memoria, limbajul 356

Celulele gliale 360

Sensibilitatea gustativă 360

Sensibilitatea olfactivă 362

Simţul echilibrului 364

Structura ochiului, secreţia lacrimală, umoarea apoasă 366

Aparatul optic al ochiului 368

Acuitatea vizuală, fotoreceptorii 370

Adaptarea ochiului la intensitatea variabilă a luminii 374

Procesarea stimulilor vizuali la nivelul retinei 376

Vederea cromatică 378

Câmpul vizual, calea optică, procesarea centrală a stimulilor vizuali 380

Mişcările ochilor, vederea stereoscopică, perceperea profunzimii 382

Principiile fizice ale sunetelor – stimulii sonori şi perceperea lor 384

Transmiterea sunetelor, receptorii auditivi 386

Procesarea centrală a informaţiilor acustice 390

Fonaţia şi vorbirea 392

 

13 Anexe 394

Parametrii şi unităţi de măsură 394

Puteri şi logaritmi 402

Reprezentarea grafică a datelor 403

Valori normale în fiziologie 406

Ecuaţii importante în fiziologie 410

Bibliografie suplimentară recomandată 413

Index 415

 

REVIEW-URI

Rating general
5 (3 recenzii)
5 stele
3
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stea
0
Spune-ne opinia ta despre acest produs!
scrie o recenzie
5

lumina!

Carte exceptionala! S a facut lumina in mintea mea odata cu cartea asta! textul si ilustratiile sunt geniale! cum spuneau latinii: "Fiat lux!"
5

Super

Calitate si informatii utile. Livrare rapida. Nota 10
5

Mult peste asteptari

Livrare rapida,calitate si traducere super ! Callisto, sunteti cei mai tari!
Created in 0.0400 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.