english version

Manual de Chirurgie Orala, Anatomie, Patologie si Tehnici Chirurgicale

Manual de Chirurgie Orala, Anatomie, Patologie si Tehnici Chirurgicale
Preț: 400,00 lei
Disponibilitate: în stoc - Iulie 2017
Autor:
ISBN: 978-606-8043-24-1
Anul publicarii: 2017
Ediția: 1
Pagini: 530 pp, 1000 illus.
Format: 19 x 21 cm
Categoria: DENTISTRY

DESCRIERE

Policromie, peste 1000 fotografii si ilustratii!
Co-editie cu Societatea Italiana de Chirurgie Orala si Implantologie (SICOI)
 

Realizat în colaborare cu Societatea Italiană de Chirurgie Orală și Implantologie (SICOI) și Casa Italiană de Editură ”EDRA Edizioni”, volumul “Manual de Chirurgie Orală” descrie fundamentele teoretice asociate cu aplicațiile practice ale principalelor proceduri chirurgicale ce intră în competența medicului specialist de chirurgie dento-alveolară. În același timp, conform abilităților personale dar și al baremului stabilit de Colegiul Medicilor Dentiști din România, multe dintre intervențiile prezentate intră și în cadrul larg al procedurilor pe care le poate efectua orice absolvent de Medicină Dentară. Majoritatea procedeelor chirurgicale sunt bogat ilustrate pe timpi operatori, calitate care determină utilitatea deosebită a acestei lucrări. În acest sens, expunerea teoretică a unei intervenții chirurgicale este încadrată în contextul prezentării unor noțiuni de anatomie corelate cu imagini intra-operatorii și examene de radiologie dentară pre- și postoperatorii. Lucrarea conține aproximativ 800 de fotografii, ilustrații și tabele care completează textul și acoperă spectrul patologiei chirurgicale orale. Informațiile prezentate sunt împărțite în 14 capitole, iar unele dintre acestea – utilizarea laserului sau chirurgia ultrasonică – sunt prezentate pentru prima dată într-o lucrare didactică românească. Toate capitolele prezentate se pot constitui în materie de studiu pentru studenții și absolvenții Facultăților de Medicină Dentară precum și pentru profesioniștii care doresc să își îmbunătățească cunoștințele practice de chirurgie orală. Pe parcursul prezentării teoretice și practice, volumul prezintă un punct de vedere personal rezultat al experienței chirurgicale în concordanță cu datele actuale din literatura științifică.

 
CUPRINS

CAPITOLUL 1. Anatomia chirurgicală a cavității bucale

Introducere 1

1. 1. Regiunea mandibulară posterioară 2

1. 1. 1. Versantul vestibular 2

1. 1. 2. Marginea inferioară a mandibulei 3

1. 1. 3. Trigonul retromolar și ramura ascendentă a mandibulei 6

1. 1. 4. Versantul lingual 7

1. 1. 5. Marginea superioară a mandibulei 9

1. 1. 6. Corpul mandibular – planul osos 9

1. 2. Regiunea mandibulară anterioară 11

1. 2. 1. Versantul vestibular 11

1. 2. 2. Marginea inferioară a regiunii mandibulare anterioare 13

1. 2. 3. Versantul lingual 13

1. 2. 4. Marginea superioară 14

1. 2. 5. Planul osos al arcului anterior mandibular 14

1. 3. Planșeul bucal și limba 16

1. 3. 1. Planșeul bucal 16

1. 3. 2. Limba 19

1. 4. Regiunea anterioară a maxilarului 21

1. 4. 1. Regiunea vestibulară a maxilarului 21

1. 4. 2. Planul osos 23

1. 4. 3. Marginea inferioară a maxilarului 24

1. 5. Zona posterioară a maxilarului 25

1. 5. 1. Versantul vestibular 26

1. 5. 2. Planul osos maxilar 29

1. 5. 3. Marginea inferioară a maxilarului superior 31

1. 6. Bolta palatină 31

1. 7. Obrazul 36

1. 8. Buza superioară și buza inferioară 38

Bibliografie 40


 

CAPITOLUL 2. Principii biologice ale proceselor de vindecare osoasă (Biologia vindecării oaselor maxilare)

Introducere 41

2. 1. Anatomia, fiziologia și histologia osoasă 41

2. 1. 1. Caracteristici macroscopice 41

2. 1. 2. Caracteristici microscopice 44

2. 2. Celulele osoase 47

2. 3. Dinamica procesului de vindecare osoasă 51

2. 3. 1. Fenomenele fiziologice inițiale 51

2. 3. 2. Hemostaza fiziologică 52

2. 3. 3. Formarea țesutului de granulație 52

2. 3. 4. Fenomenul de osteoconducție 53

2. 3. 5. Formarea osului 54

Bibliografie 57


 

CAPITOLUL 3. Examenul clinic și pregătirea unei intervenții de chirurgie dento-alveolară (orală)

3. 1. Examenul clinic și paraclinic în chirurgia dento-alveolară (orală) 59

3. 1. 1. Etapele întocmirii Fișei stomatologice 61

3. 1. 2. Istoricul medical general 67

3. 1. 3. Istoricul afecțiunii chirurgicale orale 68

3. 1. 4. Examenul clinic endobucal 68

3. 1. 5. Examene paraclinice 68

3. 2. Aspecte medico-legale în chirurgia dento-alveolară (orală) 70

3. 2. 1. Obținerea consimțământului informat al pacientului 70

3. 2. 2. Lipsa consimțământului informat al pacientului 71

3. 3. Pregătirea unei intervenții de chirurgie orală 72

3. 3. 1. Scurt istoric 72

3. 3. 2. Pregătirea intervenției de chirurgie dento-alveolară (orală) 74

3. 3. 3 Norme igienico-sanitare cu privire la intervențiile de chirurgie orală în cabinetul stomatologic 75

3. 4. Conduita terapeutică în afecțiuni ascociate 85

3. 4. 1. Afecțiunile cardiovasculare 85

3. 4. 2. Afecțiunile hepatice 87

3. 4. 3. Afecțiunile neurologice și psihice 88

3. 4. 4. Afecțiunile aparatului respirator 88

3. 4. 5. Afecțiunile endocrino-metabolice 89

3. 4. 6. Afecțiunile renale 91

3. 4. 7. Disfuncțiile imunitare 91

3. 4. 8. Osteonecroza maxilarelor indusă medicamentos 92

3. 4. 9. Afecțiuni oncologice 94

3. 4. 10. Sarcina și tratamentele stomatologice 96

3. 4. 11. Pacientul în vârstă 97

Bibliografie 99


 

CAPITOLUL 4. Extracția dentară

Introducere 103

4. 1. Indicațiile extracției dentare 103

4. 1. 1. Indicațiile extracției dinților permanenți 103

4. 1. 2. Indicațiile extracției dinților temporari 107

4. 2. Contraindicații ale extracției dentare 108

4. 2. 1. Contraindicații absolute 108

4. 2. 2. Contraindicații relative 108

4. 3. Instrumentarul chirurgical 108

4. 4. Extracția dentară simplă 120

4. 4. 1. Anestezia 120

4. 4. 2. Sindesmotomia 120

4. 4. 3. Extracția dentară cu clești și elevatoare dentare 120

4. 5. Extracția dinților maxilari 121

4. 5. 1. Extracția dinților frontali 121

4. 5. 2. Extracția dinților laterali 122

4. 6. Extracția dinților mandibulari 126

4. 6. 1. Extracția dinților frontali 126

4. 6. 2. Extracția dinților laterali 126

4. 6. 3. Extracția molarilor 3 mandibulari (dinți erupți complet pe arcada dentară) 129

4. 7. Extracția resturilor radiculare dentare 130

4. 7. 1. Extracția resturilor radiculare cu cleștele 130

4. 7. 2. Extracția resturilor radiculare cu elevatoarele dentare 131

4. 8. Extracția dinților temporari 133

4. 9. Finalizarea extracției dentare 134

4. 10. Atitudinea față de plaga postextracțională 134

4. 10. 1. Atitudinea față de plaga postextracțională normală 134

4. 10. 2. Recomandări și îngrijiri după finalizarea extracției dentare 135

4. 10. 3. Atitudinea față de plaga postextracțională infectată 135

4. 10. 4. Atitudinea față de plaga postextracțională zdrobită 135

4. 10. 5. Sutura plăgii postextracționale 135

4. 11. Extracția dentară prin procedee speciale 135

4. 11. 1. Extracția cu separarea rădăcinilor 135

4. 11. 2. Extracția prin alveolotomie 139

4. 11. 3. Extracția alveoloplastică 140

4. 11. 4. Plastia alveolară reconstructivă postextracțională imediată (PARPI) 142

4. 12. Accidente și complicații ale extracției dentare 143

4. 12. 1. Accidente ale extracției dentare. Diagnostic și tratament 143

4. 12. 2. Complicații ale extracției dentare. Diagnostic și tratament 154

Bibliografie 157

4. 13. Sinuzita maxilară odontogenă 158

4. 13. 1. Introducere. Noțiuni de anatomie clinică 158

4. 13. 2. Etiopatogenia sinuzitei maxilare odontogene 161

4. 13. 3. Forme clinice și anatomo-patologice 164

4. 13. 4. Posibilități de investigație. Diagnosticul pozitiv și diferențial 165

4. 13. 5. Tratamentul sinuzitei maxilare acute și cronice 167

Bibliografie 170


 

CAPITOLUL 5. Lambouri de acces în chirurgia dento-alveolară (orală). Tehnici de sutură

Introducere 171

5. 1. Caracteristici și cerințe ale unui lambou în chirurgia orală 171

5. 2. Tipuri de incizii utilizate în chirurgia orală 173

5. 2. 1. Inciziile orizontale 173

5. 2. 2. Incizii verticale – de eliberare (degajare) 174

5. 3. Tipuri de lambouri în chirurgia orală 175

5. 3. 1. Lamboul plic 175

5. 3. 2. Lamboul triunghiular 176

5. 3. 3. Lamboul trapezoidal 178

5. 3. 4. Lamboul semilunar 178

5. 3. 5. Lamboul în „Y” și „dublu Y” 180

5. 4. Crearea lambourilor în chirurgia orală 180

5. 4. 1. Lambouri cu grosime totală (toată grosimea) 180

5. 4. 2. Lambouri cu grosime parțială 180

5. 5. Inciziile periostale 181

5. 6. Decolarea lamboului 182

5. 6. 1. Decolarea subperiostală 182

5. 6. 2. Decolarea supraperiostală 182

5. 7. Proiectarea lambourilor în chirurgia orală 183

5. 8. Tehnici de sutură 183

5. 8. 1. Firele de sutură 184

5. 8. 2. Proprietățile firelor de sutură 184

5. 8. 2. 1. Proprietăți fizice: 184

5. 8. 2. 2. Proprietăți biologice: 184

5. 8. 2. 3. Lungimea și diametrul firelor de sutură 185

5. 8. 3. Clasificarea firelor de sutură 185

5. 8. 3. 1. Firele de sutură resorbabile: sunt naturale și sintetice 185

5. 8. 3. 2. Fire de sutură neresorbabile 186

5. 9. Acele de sutură 187

5. 10. Suturile în chirurgia orală 188

5. 10. 1. Efectuarea suturii 188

5. 10. 1. 1. Sutura întreruptă 189

5. 10. 1. 2. Suturile suspendate 194

5. 10. 1. 3. Sutura continuă 199

5. 10. 2. Efectuarea nodului chirurgical 200

Bibliografie 202


 

CAPITOLUL 6. Chirurgia endodontică. Intervenții chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic

Introducere 203

6. 1. Diagnosticul leziunilor periapicale 203

6. 2. Etiopatogenia leziunilor periapicale 204

6. 3. Clasificarea leziunilor osoase periapicale 205

6. 3. 1. Clasificarea după von Arx 205

6. 3. 2. Clasificarea Oberli 210

6. 4. Protocolul operator general în chirurgia endodontică 210

6. 4. 1. Alegerea și pregătirea instrumentarului 210

6. 4. 2. Crearea lamboului de acces 211

6. 4. 2. 1. Lamboul triunghiular 211

6. 4. 2. 2. Lamboul dreptunghiular (trapezoidal) 211

6. 4. 2. 3. Conservarea papilei interdentare în cazul utilizării lambourilor triunghiulare și dreptunghiulare (trapezoidale) 211

6. 4. 2. 4. Lamboul trapezoidal paramarginal (Ochsenbein-Luebke) 212

6. 4. 2. 5. Lamboul semilunar 213

6. 4. 2. 6. Lamboul gingival palatinal sau “în plic” 213

6. 4. 3. Decolarea și depărtarea lamboului 213

6. 4. 4. Crearea osteotomiei de acces 216

6. 4. 5. Îndepărtarea leziunii periapicale 216

6. 4. 6. Rezecția apexului 216

6. 4. 7. Controlul sângerării intraoperatorii 217

6. 4. 8. Pregătirea canalului/canalelor radiculare 218

6. 4. 9. Obturația canalului radicular (directă și retrogradă) 218

6. 4. 10. Sutura plăgii postoperatorii 227

6. 5. Evaluarea procesului de vindecare în chirurgia endodontică 227

6. 6. Principalele procedee de chirurgie endodontică 227

6. 6. 1. Chiuretajul periapical 227

6. 6. 2. Rezecția apicală 228

6. 6. 3. Amputația radiculară 232

6. 6. 4. Replantarea dentară 234

Bibliografie 235


 

CAPITOLUL 7. Incluzia dentară. Diagnostic și tratament chirurgical

7. 1. Incluzia dentară 237

7. 1. 1. Etiopatogenia incluziei 237

7. 1. 2. Examenul clinic 239

7. 1. 3. Investigații radiologice 239

7. 1. 4. Indicaţii și contraindicaţii ale tratamentului chirurgical 240

7. 1. 5 Factori care condiționează extracţia dinţilor incluși 243

7. 1. 6. Instrumentarul chirurgical 244

7. 2. Incluzia molarului 3 maxilar și mandibular 244

7. 2. 1. Germectomia molarilor 3 244

7. 2. 2. Extracţia chirurgicală a molarului 3 inclus 250

7. 2. 2. 1. Extracţia molarilor 3 mandibulari 250

7. 2. 2. 2. Extracţia molarilor 3 maxilari 260

7. 3. Incluzia caninului maxilar și mandibular 264

7. 3. 1. Introducere. Etiologie. 264

7. 3. 2. Diagnostic clinic și radiologic. 264

7. 3. 3. Tratament 267

7. 3. 3. 1. Redresarea chirurgical-ortodontică 268

7. 3. 3. 2. Extracţia chirurgicală a caninului maxilar inclus 272

7. 4. Incluzia premolarilor. Diagnostic și tratament 279

7. 5. Incluzia altor dinţi 281

7. 6. Complicaţii postoperatorii 283

Bibliografie 284


 

CAPITOLUL 8. Chisturile oaselor maxilare

8. 1. Date despre formarea dinţilor (odontogeneza) 285

8. 1. 1. Dentinogeneza și amelogeneza 286

8. 1. 2. Formarea rădăcinii și a ligamentelor parodontale 286

8. 2. Etiopatogenia chisturilor maxilare 286

8. 3. Clasificarea chisturilor maxilare. Forme clinice 288

8. 3. 1. Chisturi de origine disembriogenetică 289

8. 3. 1. 1. Chisturile odontogene 289

8. 3. 1. 1. 1. Chistul gingival al nou-născutului (perlele Epstein) 290

8. 3. 1. 1. 2. Chistul gingival al adultului 290

8. 3. 1. 1. 3. Chistul dentiger (pericoronar sau folicular) 290

8. 3. 1. 1. 4. Chisturile de erupţie 293

8. 3. 1. 1. 5. Chistul parodontal lateral 293

8. 3. 1. 1. 6. Chistul glandular odontogen (chistul sialo-odontogen) 294

8. 3. 1. 2. Chisturi neodontogene 294

8. 3. 1. 2. 1. Chistul canalului nazo-palatin (canalul incisiv) 294

8. 3. 1. 2. 2. Chistul nazo-labial (chistul nazo-alveolar) 294

8. 3. 2. Chisturi inflamatorii 295

8. 3. 2. 1. Chistul radicular (apical sau lateral) 295

8. 3. 2. 2. Chistul rezidual 297

8. 3. 2. 3. Chistul radicular (paradentar) lateral 299

8. 3. 3. Chisturi neoplazice. Tumora cheratochistică odontogenă 300

8. 3. 4. Pseudochisturi 302

8. 3. 4. 1. Chistul osos solitar (traumatic, hemoragic) 302

8. 3. 4. 2. Chistul anevrismal 303

8. 3. 4. 3. Chistul (lacuna) Stafne 303

8. 4. Diagnosticul și tratamentul chirurgical al chisturilor oaselor maxilare 303

8. 4. 1. Examenul clinic extra- și intraoral 303

8. 4. 2. Examenul radiologic 304

8. 4. 3. Biopsia prin aspiraţie, biopsia incizională și excizională 305

8. 4. 4. Tratamentul chirurgical 306

8. 4. 4. 1. Chistectomia (Partsch II) 306

8. 4. 4. 2. Marsupializarea (chistostomia - Partsch I) 311

8. 4. 4. 3. Tehnica combinată 311

Bibliografie 312


 

CAPITOLUL 9. Tratamentul chirurgical preprotetic

9. 1. Modelarea pre-protetică a părților moi endobucale 313

9. 1. 1. Alungirea coroanei clinice 313

9. 1. 1. 1. Aspecte anatomice 315

9. 1. 1. 2. Tratamentul chirurgical 316

9. 1. 2. Procedee de chirurgie muco-gingivală 324

9. 1. 2. 1. Corectarea frenurilor și bridelor anormale (frenotomia, frenectomia și frenoplastia) 324

9. 1. 2. 2. Hiperplaziile muco-gingivale (creasta balantă) 332

9. 1. 2. 3. Hiperplaziile muco-gingivale vestibulare 332

9. 1. 2. 4. Hiperplaziile fibromucoasei palatine 332

9. 1. 2. 5. Fibromatoza perituberozitară 332

9. 1. 2. 6. Plastia șanțurilor periosoase maxilare și mandibulare 333

9. 1. 3. Procedee speciale pentru corectarea defectelor crestale 334

9. 1. 4. Modelarea estetică a conturului gingival (chirurgia surâsului) 346

9. 2. Modelarea preprotetică a substratului osos al maxilarelor 352

9. 2. 1. Date despre câmpul protetic osos maxilar și mandibular 352

9. 2. 2. Diagnosticul și planul de tratament 355

9. 2. 3. Hipertrofia substratului osos al câmpului protetic 359

9. 2. 4. Atrofia substratului osos al câmpului protetic 360

9. 2. 4. 1. Bazele biologice ale integrării grefelor osoase orale 360

9. 2. 4. 2. Tehnica chirurgicală de utilizare a grefelor osoase „în bloc” 362

Bibliografie 370


 

CAPITOLUL 10. Proceduri tehnice speciale în chirurgia dento-alveolară (orală)

10. 1. Tehnica piezoelectrică în chirurgia orală 371

10. 1. 1. Introducere, istoric 371

10. 1. 2. Caracteristici principale ale instrumentelor ultrasonice 373

10. 1. 3. Aplicații ale tehnicilor ultrasonice 375

10. 1. 3. 1. Utilizarea instrumentarului ultrasonic în extracția dentară 375

10. 1. 3. 2. Inserarea implanturilor prin tehnica ultrasonică 379

10. 1. 3. 3. Utilizarea ultrasunetelor în reconstrucția alveolară 381

10. 1. 3. 4. Elevarea mucoasei sinusului maxilar prin tehnica ultrasonică 385

10. 1. 3. 5. Prelevarea grefelor osoase prin tehnica ultrasonică 388

10. 2. Utilizarea laserului în chirurgia orală 393

10. 2. 1. Introducere. Interacțiunea luminii laser cu țesuturile biologice 393

10. 2. 1. 1. Proprietățile optice ale țesuturilor 395

10. 2. 1. 2. Efectele biologice ale razei laser: fototermoliza selectivă 396

10. 2. 2. Laserul în chirurgia dento-alveolară (orală) 397

10. 2. 2. 1. Laserul Nd: YAG 398

10. 2. 2. 2. Laserul cu diodă 398

10. 2. 2. 3. Laserul cu CO2 398

10. 2. 2. 4. Laserul Er: YAG 398

10. 2. 3. Laserul în patologia mucoasei bucale 399

10. 2. 3. 1. Biopsia mucoasei bucale 399

10. 2. 3. 2. Leziunile infecțioase 400

10. 2. 3. 3. Leziunile hipercheratozice (leucoplazii și hipercheratoze) 402

10. 2. 3. 4. Hiperplaziile conjunctive reactive 404

10. 2. 3. 5. Leziuni vasculare 410

10. 2. 4. Terapia laser în tratamentul osteonecrozei maxilarelor indusă medicamentos (ONMIM) 413

10. 2. 5. Laserul în chirurgia endodontică 417

10. 2. 6. Laserul în chirurgia parodontală 417

Bibliografie 419 ­


 

CAPITOLUL 11. Chirurgia regenerativă a oaselor maxilare

11. 1. Principii biologice ale regenerării osoase 421

11. 2. Regenerarea osoasă ghidată (ROG) 422

11. 3. Conservarea postextracțională a volumului osos alveolar (CPA) 424

11. 3. 1. Protocolul operator pentru conservarea crestei alveolare 428

11. 3. 2. Avantajele conservării post-extracționale a volumului osos alveolar 433

11. 4. Elevarea membranei sinusului maxilar 434

11. 4. 1. Scurt istoric 434

11. 4. 2. Indicații și contraindicații pentru lifting-sinus 435

11. 4. 3. Etape de tratament 436

11. 4. 4. Protocolul operator 437

11. 4. 5. Tratamentul medicamentos postoperator 448

11. 4. 6. Complicații ale ridicării mucoasei planșeului sinusului maxilar (complicații ale sinus-lifting) 448

11. 4. 6. 1. Complicații imediate 448

11. 4. 6. 2. Complicații tardive 450

11. 5. Utilizarea celulelor stem adulte și a biomaterialelor individualizate 451

11. 5. 1. Clasificarea și proprietățile celulelor stem 451

11. 5. 2. Recoltarea celulelor stem 451

11. 5. 3. Izolarea celulelor stem 452

11. 5. 4. Utilizarea substratului solid (scaffold) 452

11. 5. 5. Biomaterialele individualizate (custom made) 454

Bibliografie 458


 

CAPITOLUL 12. Traumatismele dento-alveolarec

Introducere, clasificare 459

12. 1. Fracturi dentare orizontale 460

12. 1. 1. Fracturi coronare orizontale 460

12. 1. 2. Fracturi radiculare orizontale 462

12. 2. Fracturi dentare verticale (longitudinale) 462

12. 2. 1. Fisuri superficiale (craze lines) 462

12. 2. 2. Fracturi cuspidiene 462

12. 2. 3. Fracturi coronare incomplete (cracked tooth) 463

12. 2. 4. Fractura verticală corono-radiculară completă (split tooth) 463

12. 2. 5. Fractura radiculară verticală 463

12. 3. Luxațiile dentare 471

12. 4. Avulsiile dentare 473

12. 5. Traumatismele osului alveolar 474

Bibliografie 475


 

CAPITOLUL 13. Infecțiile oro-maxilare

Introducere, clasificare 477

13. 1. Infecțiile periosoase 478

13. 1. 1 Abcesul vestibular 479

13. 1. 2 Abcesul palatinal 482

13. 1. 3. Abcesul perimandibular extern (peribazilar, al spațiului corpului mandibular) 483

13. 2. Infecțiile spațiilor (lojilor) fasciale 484

13. 2. 1. Infecții primare maxilare 484

13. 2. 1. 1. Abcesul spațiului genian (bucal) 484

13. 2. 1. 2. Abcesul spațiului canin 485

13. 2. 1. 3. Abcesul spațiului infratemporal 485

13. 2. 2. Infecții primare mandibulare 486

13. 2. 2. 1. Abcesul spațiului bucal 486

13. 2. 2. 2. Abcesul spațiului sublingual 487

13. 2. 2. 3. Abcesul spațiului submentonier 488

13. 2. 2. 4. Abcesul spațiului submandibular 489

Bibliografie 490


 

CAPITOLUL 14. Atitudinea postoperatorie și dispensarizarea în chirurgia dento-alveolară (orală)

Introducere 491

14. 1. Evaluarea postoperatorie imediată 491

14. 2. Finalizarea ședinței de tratament chirurgical 491

14. 3. Tratamentul medicamentos postoperator 492

14. 3. 1. Antibioticele 492

14. 3. 1. 1. Penicilinele 494

14. 3. 1. 2. Cefalosporinele 494

14. 3. 1. 3. Macrolidele 494

14. 3. 1. 4. Lincosamidele 495

14. 3. 2. Analgezicele 495

14. 3. 2. 1. Paracetamol (acetaminofen) 496

14. 3. 2. 2. Opioidele 496

14. 3. 3. Medicamentele antiinflamatoare 498

14. 3. 3. 1 Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) 498

14. 3. 3. 2. Antiinflamatoarele steroidiene (AIS) 500

14. 3. 4. Terapia de protecție gastrică 502

14. 4. Tratamentul local postoperator 502

14. 4. 1. Antisepticele locale 502

14. 4. 2. Hemostaza 502

14. 4. 3. Adjuvanți hemostatici mecanici 503

14. 4. 4. Crioterapia 503

Bibliografie 505

 
 

REVIEW-URI

Rating general
5 (1 recenzie)
5 stele
1
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stea
0
Spune-ne opinia ta despre acest produs!
scrie o recenzie
5

f. f. buna !!

Carte de exceptie!O aparitie extrem de rara considerand calitatea informationala si editoriala !
Created in 0.0559 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.